Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuklarımızın gelişimini saygılı, eğlenceli, neşeli ve ilgi çekici bir süreçle desteklemek için kullanılan etkin bir metoddur. Etkileşim, iletişim, olumlu davranışlar ve düşünmeyi teşvik etmek için ilişkilerin ve insan bağlantılarının gücünü kullanır.Çocuğun oyun oynaması, oyunun çocuğun fonksiyonel gelişim basamaklarındaki rolünün anlaşılması ile değer kazanmaya başlamıştır.

Çocuğun gelişimi analiz edilerek, karşılıklı etkileşim yolu ile yerde organize oyunlar oynanması, bu sayede çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin desteklenmesini sağlayan terapi. gelişimsel, bireysel ve etkileşim temelli bir yaklaşım modelidir.

Çocuklar ile etkileşim kurmayı, ebeveyn ve diğer kişilerle bağlanmayı, oyun oynamayı öğretmesi ile gelişim farklılıkları olan çocukların eğitim ve terapi programlarında çeşitli disiplinlerden uzmanların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin kullandığı bir yöntemdir. Eğlenen çocuk terapi olduğunu anlamaz.

Çocukla etkileşimde ses tonu, kullanılan kelimeler, mimik ve jestler ile mesafe ve hareketin hızı gibi detaylar oyun terapisinde dikkate alınan hususlardır.

Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu, Gelişimsel Bozukluklar, psikolojik Bozukluklar, Dil ve Konuşma Bozuklukları gibi pek çok farklı alanda kullanımı ile geniş bir yelpazesi vardır.