Duyusal deneyimlerimiz arasında bildiğimiz dokunma, görme, ses, koku, tat duyuları ile hareket, beden farkındalığı ve iç organ duyusu yer alır. En yalın tanımla, beynin vücudumuzdan ve çevremizden duyularımızla aldığımız bilgileri organize etme, kişisel deneyimlerle yorumlama, buna göre uygun hareket ve davranış oluşturma sürecine Duyu Bütünleme denir.