DUYU BÜTÜNLEME ve MESLEK SEÇİMİ

Engelli olan ve olmayan çok sayıda çocuk, duyumları işlemden geçirme ve bütünleştirme zorlukları yaşıyor.

Araştırmalar, teşhis edilen engelli olmayan çocukların %10 ile %51’inin zorluk yaşadığını göstermektedir. Bu tahmin çeşitli tanıları olan çocuklar için %40 ile 88’e kadar yükselmektedir.

İşte bu nedenle Amerika’da duyusal işlem ve meslekler arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için çocuklar ve gençler arasında araştırmalar yapılmış ve ortak meslek terapisi müdahaleleri ile ilgili incelemelerde bulunulmuştur. Duyusal uyaranlara içsel ve dışsal tepkiler bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir, ancak bu tepkiler temel meslekleri etkilediğinde müdahale gerekir. Genelde meslek , kişinin nörofizyolojik duyusal işleme ve entegrasyon yetenekleri ile çevresi arasında bir uyumsuzluk olduğunda etkilenir.

Son yıllarda, literatür duyusal işlemi ve entegrasyon sorunlarına odaklanmakta, bu sorunlardan kaynaklanan mesleki performans zorluklarına vurgu yapmaktadır. Duyusal uyaranları algılama, yorumlama ve cevap verme konusundaki zorluklar, çocuğun anlamlı ve değerli mesleklere katılma becerisini etkiler.

Dünya Sağlık Örgütü, “katılım becerisini” günlük yaşam aktiviteleri, enstrüman çalma, dinlenme ve uyku, eğitim, iş, oyun, eğlence ve sosyal katılım gibi temel mesleklerde önem arz eden geniş kapsamlı bir tanım yapmıştır.

Artık dünya duyu bütünlemenin önemini bir üst basamağa taşımış.Erken teşhis ile tedaviye başlamakla kalmayıp ilerde seçilecek meslekte duyusal işleme ve yorumlamanın değerlendirilerek kalifiye meslek elemanlarının yetişmesini sağlamaya başlamıştır.

11.08.2020