Misyonumuz

Fizyoterapi ile ilgili ihtiyaç duydukları her şeyin en iyisini, özenli ve kapsamlı klinik deneyimle sunarak, çocuklarımızın günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve ailelerinin yaşam kalitelerine katkı sağlamak

Terapide güven, başarının ön koşuludur. Bu yüzden; deneyimimize dayanan özgüven, yaptığımız işin anlamına duyduğumuz saygı ve etik değerlere inanç ile çalışıyoruz.

İş birliğinin yarattığı değeri biliyoruz. Çocuklarımız için hem ailelerle hem de paydaşlarımızla şeffaf iletişime dayanan paylaşımcı, güçlü işbirlikleri kuruyoruz


Bilgi paylaştıkça çoğalıyor, daha da değer kazanıyor. Bilimsel çalışmaları takip ediyor, deneyimliyor ve paylaşmanın inancı ile sürekli gelişiyoruz.

Peri Modeli

Rehabilitasyon süreci birbirlerinden beslenen dört adımdan oluşur. Doğru ve hassas değerlendirme, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını daha iyi anlamaları ve buna uygun destek modelleri geliştirmeleri için son derece önemlidir.

Aile ile kapsamlı bilgi paylaşımı sırasında, hastalık, hastalığın seyri, yeni ve alternatif terapi yöntemlerinin tüm yönleri ile şeffaflıkla aktarılması gerekmektedir.  Uygulanan etkin terapi yöntemleri, aile ile birlikte yürütülen evde destek programı ile pekiştirilir

Bütünsel Yaklaşım

Çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimi için özveri, güven ve şeffaflık ilkelerini benimsemiş,   tecrübeli ve uzman profesyoneller ile işbirliği yapıyoruz.

Birbirini besleyen bu bütüncül yaklaşım, uzman profesyonellerin etkin işbirliği ile çocuklarımızda hızlı ve sonuç odaklı bir rehabilitasyonun önünü  açmaktadır.