Değerlendirme

Erken müdahale yöntemlerinin gelişmesi ile yaşama şansı yükselen ama gelişim problemleri olan çocukların Erken dönem Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları da değer kazanmakta. Tedavi programlarını oluşturmak, çocuğa yaklaşım şeklimizi belirlemek ve tedavinin başarılı olabilmesi için kapsamlı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekir. Böylece erken müdahale programının uygulanması ve rehabilitasyon ile çocukların bağımsızlaşması amaçlanır. Çocukların yaşlarına, hastalıklarına göre ulusal ve uluslararası pek çok test ve değerlendirme formu mevcuttur.


Detaylı Tıbbi ve Ailevi öykü
Gross Motor Function Measure (GMFM)
Bayley Scales of Infant Development
Pediatric Evalution of Disability Inventory (PEDI)
Peabody Developmental Gross Motor Scales (PDMS-GM)
Functional Independence Measure for Children (WeeFIM)
Vineland Adaptif Davranış Skalası (VABS)
Modifiye Ashworth Skalası
Alberta Bebek Motor Skalası
Alıcı Dil ve İfade Edici Dil Gelişim Envanteri
Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi
Denver Gelişimsel Tarama Testi
Görsel Algılamanın Gelişim Testi (DTVP-3)
Özürlülük Envanteri Pediatrik Değerlendirmesi
Duyu Profili-Duyu Entegrasyonu-Praksis Testleri