Riskli Bebek

“Riskli Bebek” tanımı bir teşhis değildir. Prematüre doğum, düşük ağırlıklı doğum olması, doğum sırasında zorlanma, oksijensiz kalma, beyin kanaması öyküsü olan bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişim geriliği riski taşıdıklarını belirtmek için kullanılan bir tanımdır. Bu bebekler takibe ve desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.

Bebeklerin doğum sırasında ya da sonrasında ölümleri eskiden “nedeni belli değil” denilerek geçiştirilirdi. Ölüm nedeni belli olmayan bebek doğum hikayeleri, sağlık konusunda bilgi ve teknolojinin ilerlemesi, sağlık çalışanlarının eğitim ve bilgi düzeylerinin yükselmesi, olasılıkların araştırılması ile son yıllarda giderek azaldı.

Doğum öncesi, sırasında ve sonrasında yaşanan olumsuzluklar sonucu bebeğin bir veya daha fazla alanda normal gelişimin gerisinde kalmasına neden olduğu bir çok araştırma ile desteklenmiş ve gelişimin gerisinde kalma olasılığı “RİSKLİ BEBEK” teriminin literatüre girmesine neden olmuştur.

Yeni doğan bebeğin riskli bebek olarak tanımlanabilmesi için fizyolojik, metabolik, genetik, ruhsal ve fiziksel değerlendirmelerinin uzman tarafından yapılması ve ortaya çıkan sonuca göre riskin belirlenmesi gerekir.

Risk Faktörleri

Doğum öncesi risk faktörleri,

 • Gebelik yaşının 16’nın altı, 40’ın üstü olması,
 • Hamilelik sırasında sigara, alkol, uyuşturucu kullanılması,
 • Gebenin fiziksel veya duygusal şiddet görmesi
 • Ebeveynlerde genetik hastalıklar
 • Gebelik diyabeti, hipertansiyonu
 • Kan grubu uyuşmazlığı
 • Anne karnında gelişme geriliği
 • Preeklemsi
 • Çoğul gebelik
 • Gebenin yetersiz beslenmesi

Doğum sırasındaki risk faktörleri

 • Zor doğum
 • Ters doğum
 • Prematüre doğum
 • Sezeryan ya da forcepsle doğum
 • Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması
 • Bebeğin beyin kanaması geçirmesi
 • Bebeğin düşürülmesi

Doğum sonrası risk faktörleri

 • Bebeğin normal gelişim basamaklarının bir kaçında geride olması
 • Vücudunun bir kısımı ya da bütününün gevşek ya da çok kasılı olması
 • Emmenin zayıf olması ya da hiç olmaması
 • Yutma zorluğunun olması
 • Sürekli/ sık sık ağlama krizine girmesi
 • Dil gelişimde gecikme olması
 • Duyu Bütünleme problemlerinin olması
 • Davranışsal problemlerin görülmesi

Bebeğin normal gelişiminin bilinmemesi, rutin doktor kontrollerinde dikkatsizlik ya da gözden kaçan gecikmeler, ailenin ilk çocuğu olması nedeniyle karşılaştırma yapamaması, ailenin çevresindeki kişilerin gecikmeleri normalleştirmesi, ebeveynin ilgisiz/bilgisiz olması riskli bebeğin erken müdahale ile rehabilitasyon programına alınmasını geciktirir.

Tüm bu nedenlerden dolayı aileler risk faktörlerini bilirse bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak sağlıklı bir toplumun temelleri atılmış olur.

Bu faktörlerin hiç biri olmasa bile yine de bebekte bazı sorunlar gelişebilir. Korkudan dolayı yapılmayan bir hareket fiziksel engel zannedilebilir. Konuşmadaki gecikme bazen fırsat verilmemesinden kaynaklanabilir. Değerlendirme sırasında ailenin bilgilendirilmesi yanında aile eğitimi ve rutin kontrollerle takibi son derece önemlidir.